Predmeti

FIST3PMA
Programiranje za mobilne aplikacije

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+2V
Modul: Softversko inženjerstvo

-

Angažovani predavači: