Predmeti

FIST2OS
Operativni sistemi

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 0
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+2V
Modul: Softversko inženjerstvo

-

Angažovani predavači: