Predmeti

FIST2ARS
Arhitektura računarskih sistema

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2+2
Modul: Softversko inženjerstvo

-

Angažovani predavači: