Predmeti

FIST2NIM
Naučno - istraživački modul

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2+2
Modul: Softversko inženjerstvo

-

Angažovani predavači: