Predmeti

FIST2IM1
Inženjerska matematika I

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Ne
Fond časova: 4+4
Modul: Softversko inženjerstvo

-

Angažovani predavači: