Predmeti

FIST2EIR2
Ekonomija i razvoj II

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+1V
Modul: Opšti smjer

Angažovani predavači: