Predavači

Saradnik
Ivan Piper

Ivan Piper rođen je 11. aprila 1995. godine u Beranama, gdje je završio Osnovnu školu „Vuk Karadžić“ i Gimnaziju „Panto Mališić“ sa odličnim uspjehom. Diplomirao je na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis (UDG) 2017. godine sa prosjekom 9,57, a iste godine upisao je i postdiplomske studije „Preduzetnička ekonomija“ (smjer „Međunarodna ekonomija“) na Univerzitetu Donja Gorica. Oblast koju je u okviru diplomskog i magistarskog rada istraživao i analizirao pod mentorstvom prof. dr Veselina Vukotića odnosi se na ekonomski razvoj Kine u kontekstu međuzavisnosti sa kineskom filozofijom, religijom, tržišnom ekonomijom, ratom i diplomatijom. Dobitnik je nekoliko studentskih nagrada i akademskih priznanja.

Suosnivač je nekoliko crnogorskih i međunarodnih nevladinih organizacija koje se bave promocijom i podsticanjem preduzetništva i uopšte ideje liberalizma, a u periodu od 2016. do 2018. godine obavljao je funkciju predsjednika crnogorskog ogranka međunarodne organizacije „Students for Liberty“. Od 2019. godine radi kao istraživač u Institutu za strateške studije i projekcije, a u istoj godini angažovan je i kao saradnik na Univerzitetu Donja Gorica.

Učestvovao je na različitim konferencijama, seminarima i školama, od kojih se izdvajaju:

• Ayn Rand Conference, Varšava, Poljska (2020)
• Team Innovation 2019: Sustainable Development Goals, Tourism and Human Rights – Innovation and the jobs of the future in the Camino de Santiago, Santiago de Compostela, Španija (2019)
• The 2nd International Youth Forum on the Belt and Road Initiative, Hangzhou, Kina (2018)
• Ayn Rand Conference, Prag, Češka Republika (2019)
• Entrepreneurship and Liberty, Sarajevo, Bosna i Hercegovina (2018)
• Ljetnja škola za mlade diplomate „Gavro Vuković“, Crna Gora (2018)
• Program liberalne misli, Podgorica, Crna Gora (2016)
• NATO i ekonomija: Šanse i mogućnosti za Crnu Goru, Budva (2015)
• Druga regionalna konferencija „Ja, preduzetnik“, Podgorica (2017)

Projekti i publikacije:

• Makroekonomski model Crne Gore, Institut za strateške studije i projekcije, 2019-
• Evaluacija programa Britanskog savjeta „Škola za 21. vijek“, London School of Economics, 2019-
• Rani razvoj djece u Crnoj Gori, analiza fiskalnih i administrativnih potreba za dalji razvoj sistema, UNICEF, 2019
• Labour market: Montenegro, European Centre of Expertise (ECE) in the field of labour law, employment and labour market policy, European Commission, 2019
• ESPN Country Profile, Crna Gora, Evropska komisija, 2019
• ESPN izvještaj o adekvatnosti penzija u Crnoj Gori, 2020 (Koautor, 2020)
• "Young Belt and Road - Opportunities in Central and Eastern Europe: Overview of the political structure of Montenegro" (Autor, 2019)
• "Young Belt and Road - Opportunities in Central and Eastern Europe: Overview of the similar projects and possible alternatives for the Belt and Road Initiative (Koautor, 2019)


Aktivno igra tenis i fudbal. U okviru slobodnog vremena bavi se proizvodnjom kraft piva i paddleboarding-om. Govori engleski, služi se njemačkim jezikom.

Image not available
Kontakt podaci