Predavači

Saradnik
mr Aida Ismailisufi

Mr Aida Ismailisufi, rođena je 27. marta 1996. godine u Podgorici. Osnovnu školu „Mustafa Pećanin" i Gimnaziju „30. septembar" završila je sa odličnim uspjehom u Rožajama kao nosilac diplome Luča A. Odmah nakon srednje škole, školske 2015/2016 godine upisala je Fakultet za informacione sisteme i tehnologije na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici. Godine 2017. učestvovala je na IoTON studentskom takmičenju u implementaciji IoT tehnologija gdje je sa timom osvojila nagradu za najbolje protivpožarno i protivpoplavno rješenje, dok je u aprilu na Dan studenata 2018. godine na Univerzitetu Donja Gorica prezentovala Demo web aplikaciju za upravljanje prodavnicom kućnih ljubimaca. Diplomirala je u junu 2018. godine sa ocjenom 10 odbranila Diplomski rad pod nazivom: "Primjer implementacije informacionog sistema za kupovinu putem interneta".

Aida Ismailisufi je odmah nakon završetka osnovnih studija, studijske 2018/2019 godine školovanje nastavila na Postdiplomskim studijama Fakulteta za informacione sisteme i tehnologije Univerziteta Donja Gorica, smjer Zaštita podataka i sigurnost informacionih sistema, a u februaru 2021. godine magistrirala na temu „Blockchain tehnologija sa primjenom na lanac snabdijevanja hranom".

Prvo radno iskustvo imala je odmah nakon završetka osnovnih studija kao Data Reporting Analyst u Coinis-u u Podgorici, gdje radi od 2018. godine, a sada ima i svoj tim kao Head of Business Intelligence. Tokom postdiplomskih studija radila je i kao predavač kursa „Uvod u programiranje" u Developers Lab-u, dok sada predaje na kursu "Nauka o podacima". Tokom studijske 2019/2020 godine je na predmetu Baze podataka na Univerzitetu Donja Gorica držala vježbe studentima druge godine. Od februara 2020.godine radila kao Magistrand – Istraživač na DIPOL projektu – Digitalna transformacija poljoprivredne prozivodnje i lanca snabdijevanja hranom u Crnoj Gori koji je finansiran kroz grant Ministarstva nauke Crne Gore.

Publikacije

Cakic, Stevan; Ismailisufi, Aida; Popovic, Tomo; Krco, Srdjan; Gligoric, Nenad; Kupresanin, Srdjan; Maras, Vesna; Digital Transformation and Transparency in Wine Supply Chain Using OCR and DLT, 2021 25th International Conference on Information Technology (IT) Zabljak, http://dx.doi.org/10.1109/IT51528.2021.9390117

Ismailisufi, Aida, Popović, Tomo, Gligorić, Nenad; Radonjic, Sanja; Šandi Stevan; “A private blockchain implementation using multichain open source platform,” 2020 24th International Conference on Information Technology (IT), 1-4,  http://dx.doi.org/10.1109/IT48810.2020.9070689 

 

mr Aida Ismailisufi
Predmeti
Kontakt podaci