Predavači

Saradnik iz prakse
mr Rajko Sekulović

Rajko Sekulović ima više od deset godina profesionalnog iskustva u oblasti bezbjednosti informacija. Od 2004. godine je zaposlen u Centralnoj banci Crne Gore, na poslovima iz domena informacionih tehnologija, bezbjednosti informacija, kontinuiteta poslovanja i upravljanja operativnim rizikom.

Posjeduje značajno iskustvo u praktičnoj implementaciji standarda iz oblasti bezbjednosti informacija i kontinuiteta poslovanja. Učestvovao je na brojnim seminarima i konferencijama u zemlji i inostranstvu.

Nosilac je međunarodno priznatih sertifikata: Certified Information Security Manager (CISM), Certified Information Systems Auditor (CISA), Lead Auditor ISO/IEC 27001:2013 i Lead Auditor ISO 22301:2012.

Važniji radovi:

  • Sekulovic, Rajko, “Cyber resilience – a central bank’s perspective”, June 2017, Cyber Security Conference, link
  • Sekulovic, Rajko, Operational Risk Management, Information Security and Business Continuity in CBCG, October 2015, Belgrade Information Technology in Central Banks Forum, 4th BITCB 2015, link
  • Luburic, R, Perovic, J.M, Sekulovic, R, “Quality Management in terms of strengthening the "Three Lines of Defence" in Risk Management - Process Approach”, June 2015, International Journal for Quality Research, link
mr Rajko Sekulović