Predavači

Saradnik iz prakse
Rajko Sekulović

Rajko Sekulović je diplomirao 2004. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, a magistrirao 2017. godine na Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije Univerziteta Donja Gorica. Ima više od petnaest godina radnog iskustva u oblasti informacionih tehnologija, kao i u implementaciji i stalnom unaprjeđivanju sistema upravljanja operativnim rizikom, bezbjednošću informacija i kontinuitetom poslovanja. Učestvovao je na brojnim seminarima i renomiranim konferencijama u inostranstvu. Član je međunarodne organizacije ISACA od 2008. godine, u statusu Gold member. Na postdiplomskim studijama Fakulteta za informacione sisteme i tehnologije angažovan je od 2013. godine.

Nosilac je međunarodno priznatih sertifikata:

- Certified Information Systems Auditor (CISA)

Certified Information Security Manager (CISM)

Certified Data Privacy Solutions Engineer (CDPSE)

- Lead Auditor ISO/IEC 27001

- Lead Auditor ISO 22301


LinkedIn profil

ResearchGate profil

Rajko Sekulović