Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Igor Lukšić

Igor Lukšić je rođen u Baru, 14. juna 1976. godine. Završio je Ekonomski fakultet u Podgorici u junu 1998. godine, gdje je magistrirao na postdiplomskim studijama oktobra 2002. godine na temi „Spontani poredak i tranzicija“. Doktorirao je takođe na Ekonomskom fakultetu u Podgorici septembra 2005. godine na temi „Tranzicija – proces ostvarivanja ekonomskih i političkih sloboda“. Učestvovao je na više konferencija i specijalističkih kurseva među kojima je i boravak na Diplomatskoj akademiji u Beču jeseni 1999. godine. U periodu od 2004-2007, bio je predavač na smjeru Preduzetništvo na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Od septembra 2007. angažovan je kao predavač na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis. Govori engleski, italijanski i francuski jezik. Oženjen je.

Radno iskustvo:

Od 16.02.2004. ministar finansija
Mart 2003 – februar 2004 zamjenik ministra spoljnih poslova SCG
Januar 2003 – april 2003 savjetnik predsjednika Vlade za odnose s javnošću
2001, 2002 i 2006 biran za poslanika uSkupštini Crne Gore
Mart 2003 – jun 2006 poslanik u Skupštini SCG
Januar 2001 – maj 2001 sekretar ministarstva spoljnih poslova
Februar 2000 – januar 2001 savjetnik za međunarodne odnose u DPS-u
Jun 1998 – februar 2000 ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore i saradnik na implementaciji programa pomoći Evropske komisije „Obnova“

Ostalo

Jesen 2001 Knjiga poezije i proze „Knjiga smijeha“
Engleski jezik govori 5 piše 5 čita 5
Francuski jezik govori 3 čita 3 piše 2
Italijanski jezik govori 3 čita 4 piše 3
Poznaje rad na računaru

dr Igor Lukšić
Kontakt podaci