Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Petar Ivanović

Petar Ivanović rođen je 1965. godine u Beogradu. Srednju školu završio je u SAD (Saugatuck, Michigan). Diplomirao je 1992. na Ekonomskom fakultetu u Podgorici (Univerzitet Crne Gore), magistrirao 1995. i doktorirao 2004. na Ekonomskom fakultetu u Beogradu (Beogradski univerzitet). Oblast specijalizacije: fjučersi i opcije. Učesnik je više stručnih usavršavanja (Eastern Michigan University, University of Sterling, University of Glasgow, VIP Program - Privatization in USA, EU VIP Program…) i preko 80 međunarodnih konferencija. Na većini je izlagao svoje radove.

U stalnom radnom odnosu je od 18. godine. Rukovodio je sa preko 30 međunarodnih i 100 projekata i istraživanja u Crnoj Gori. Rukovodio je i projektima u Avganistanu i na Kosovu. Zajedno sa profesorom Veselinom Vukotićem osnivač je Centra za preduzetništvo i ekonomski razvoj (CEED) i Instituta za strateške studije i projekcije (ISSP). Osnivač je i Potpredsjednik Montenegro Business Alliance (MBA). Jedan je od osnivača grupe G-17 i AmCham Montenegro (u periodu 2008/09 vršio dužnost potpredsjednika). Obavljao je posao izvršnog direktora Agencije Crne Gore za promociju stranih investicija (2005/12), potpredsjednika Hypo Alpe Adria Banke i člana odbora direktora (2007/08), Glavnog ekonomskog savjetnika Predsjednika Vlade Crne Gore (2009/10), Ministra poljoprivrede (2012/16) i Potpredsjednika Vlde (2016). Od 2016. godine obavlja posao poslanika u Skupštini Crne Gore, a od 2018. radi kao ekonomski savjetnik Predsjednika Crne Gore. Član je Odbora za ekonomske nauke Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.

Počasni je građanin Indianapolisa, Indiana, USA. Član je Philadelphia Society, MontPelerin Society, Global Development Network i Udruženja ekonomista Crne Gore. Na listi je eksperata The Heritage Foundation. Objavio 3 knjige, 1 udžbenik i preko 100 radova. Posjeduje sertifikat za trgovinu fjučersima.

Aktivno igrao košarku i odbojku. U periodu 2005/08 bio je predsjednik Teniskog Saveza Crne Gore. Govori engleski, koristi se italijanskim. Oženjen je i ima dvoje djece.

Na Univerzitetu Donja Gorica predaje od njegovog osnivanja.

Važniji radovi:

Ivanović Petar (2001), „Razvoj korporativnog upravljanja u uslovima privatizacije“, Zbornik radova „Finansijska tržišta u uslovima zakasnele tranzicije“; Miločerski ekonomski forum, Savez ekonomista Srbije i Savez ekonomista Crne Gore; 2001, strane 165-176, ISBN 86-907245-0-8;

Ivanović Petar (2002), „Primjena terminskih ugovora u oblasti energetike“, Zbornik radova: „Finansijska tržišta, Korporativno upravljanje i koncentracija vlasništva“; Miločerski ekonomski forum, Savez ekonomista Srbije i Savez ekonomista Crne Gore; 2002, strane 301-322, ISBN 86-907245-0-8; 

Ivanović Petar (2002), Tržište vs. Monopol u školstvu i obrazovanju”, Zbornik radova: Preduzetnička ekonomija, volume 1, Podgorica 2002. strane 230-239; ISSN: 1451-6659;

Ivanović Petar (2003), „Slobodna trgovina - retorika ili cilj?“, Zbornik radova „Postranzicioni procesi“; Miločerski ekonomski forum, Savez ekonomista Srbije i Savez ekonomista Crne Gore; 2003, strane 464-480, ISBN 86-907245-0-8; 

Ivanović Petar (2003), „Siva ekonomija kao barijera za razvoj biznisa”, Zbornik radova „Preduzetnička ekonomija”, volume 2, Podgorica 2003. strane 244-260; ISSN: 1451-6659;

Ivanović Petar; Delić Slaviša (2004), Reduction of Fiscal Charges on Wages – The Questions of Rhetoric or Development”, Časopis „Household Survey”, Podgorica 2004, strane 7-18; ISSN: 1451-4850;

Ivanović Petar (2004), „Poslovno okruženje u Crnoj Gori - EPPA izvještaj 2004“, Zbornik radova „Ekonomske slobode i poslovno okruženje“; Miločerski ekonomski forum, Savez ekonomista Srbije i Savez ekonomista Crne Gore; 2004, strane 149-165, ISBN 86-907245-0-8;

Ivanović Petar (2004), „Kako osloboditi neslobodnu trgovinu?”, Zbornik radova „Preduzetnička ekonomija, volume 5, Podgorica 2004. strane 7-21; ISSN: 1451-6659;

Ivanović Petar (2004), „Smanjenje fiskalnog tereta (poreza i doprnosa) na plate – retoričko ili razvojno pitanje?“, „Uticaj harmonizacije ekonomskih odnosa na nivo cijena u Crnoj Gori?“, Istraživanje o prohodima i rashodima domaćinstava u Crnoj Gori 9, Institut za strateške studije i projekcije, 2004, str. 6-28, ISBN 1451-4850;

Ivanović Petar (2005), „Nema srednjeg puta: ili kapitalizam ili socijalizam”, Zbornik radova „Pojedinac i država“,  Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd 2005, strane 125-133, ISBN 86-7093-108-0;

Ivanović Petar (2005), „Da li je lakše Eskimima prodati led, Beduinima pijesak ili u Crnoj Gori pojednostaviti proceduru za izgradnju malih elektrana?“, „Zbornik radova Konkurentnost i evropski put“; Miločerski ekonomski forum, Savez ekonomista Srbije i Savez ekonomista Crne Gore; 2005, strane 114-125, ISBN 86-907245-0-8;

Ivanović Petar (2005), „Povećanjem ekonomskih sloboda do uklanjanja barijera za razvoj biznisa“, Istraživanje o prohodima i rashodima domaćinstava u Crnoj Gori 12, Institut za strateške studije i projekcije, 2005, str. 17-27, ISBN 1451-4850;

Ivanović Petar (2006), „Država, intervencionizam i biznis”, Zbornik radova „Biznis i država”, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd 2006, strane 139-148, ISBN 86-7093-108-0;

Ivanović Petar (2008), „Uloga stranih direktnih investicija u zemljama tranzicije“, Zbornik radova „Tranzicija i posle u regionu nekadašnje Jugoslavije“; Miločerski ekonomski forum, Savez ekonomista Srbije i Savez ekonomista Crne Gore; 2008, strane 109-123, ISBN 86-907245-0-8;

Ivanović Petar (2008), „Moral i ekonomija: Etičke osnove kapitalizma i oporezivanja”, Zbornik radova „Moral i ekonomija”,  Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd 2008, strane 130-144, ISBN 86-7093-108-0; https://idn.org.rs/biblioteka/Moral_i_ekonomija.pdf

Ivanović Petar (2008), „Kako povećati efikasnost tržišta električne energije?“ Zbornik radova ”Preduzetnička ekonomija“, volume 15, Issue I, Podgorica 2008. strane 79-100; ISSN: 1451-6659; https://www.udg.edu.me/post/files/download/1279811417_9536.pdf

Ivanović Petar (2010), „Osnove traganja“, U potrazi za dobrim direktorom, Bordovi direktora u tržišnim i tranzicionim ekonomijama, Centar za preduzetništvo i ekonomski razvoj, Business idea, 2010, strane 3-13, ISBN: 978-86-84301-13; 

Ivanović Petar; Radević Dragana (2010), „Fiscal Reform in Montenegro: Price of Immediate Competitiveness or Investment for the Future?“, rad prihavećen za International Conference: Fiscal Policy in the Crisis and Beyond: Short Term Impact and Long Term Implications, The Institute of Economics, Zagreb, 2010.

 

Ivanović Petar (2011); "Celebrating 210 years since the birth of Frederic Bastiat", Preduzetnička ekonomija (Entrepreneurial Economy), Podgorica 2011, strane 278-286;

https://www.udg.edu.me/en/download/300/preuzimanje

 

Ivanović Petar; Radević Dragana (2012), Interaction Thesis: Some Reflections in the Context of Enforcing EU Common Policies in Eastern Europe in Jovanovic, A; Madzar, Lj (ed) “Law, Rules and Economic Performance”, University of Belgrade, Law Faculty, 2013, ISBN 978-86-7639-434-9, str. 306-320 (the paper was presented at the International Conference devoted to Steve Pejovich Law, Rules and Economic Performance, Faculty of Law, University of Belgrade, held in september 2012)

Ivanović Petar; Radević Dragana (2012), „Da li je Maltus bio u pravu?“Naučni skup „Stanovništvo i razvoj“, Centar za ekonomska istraživanja, Institut društvenih nauka, Beograd, str.102-111, ISBN 978-86-7093-140-4, COBISS.SR-ID 190853900 https://www.udg.edu.me/post/files/download/1557314492_9301.pdf#page=46

Ivanović Petar (2012), "Privredni rast zasnovan na zelenoj ekonomiji i zelenom preduzetništvu - savremeni pristup i teorija", izlaganje na Miločerskom razvojnom forumu (MRF), septembar 2012;

Ivanović Petar (2012), "Zašto je agrobiznis šansa?", izlaganje na Miločerskom razvojnom forumu (MRF), septembar 2014;

Ivanović Petar (2013), "Prelazak sa agro-socijale na agro-biznis je suštinsko, a ne retoričko pitanje" izlaganje na Božićnim raspravama o ekonomiji, januar 2013.;

Ivanović Petar; Radević Dragana (2013), "Budućnost visoko obrazovnih institucija - razvoj preduzetničkog univerziteta" Naučni skup „Obrazovanje i razvoj“, Centar za ekonomska istraživanja, Institut društvenih nauka, Beograd, str.79-87, ISBN 978-86-7093-144-2, COBISS.SR-ID 207396108; https://idn.org.rs/biblioteka/Obrazovanje_i_razvoj.pdf

Ivanović Petar (2013), "The Question is Not to Regulate or No, But What are the Consequences of Regulation", izlaganje na međunarodnoj konferenciji Free Market Road Show 2013, UDG, Podgorica 23. maj 2013. godine;

Ivanović Petar; Radević Dragana (2014), „Ekonomske slobode i razvoj – uticaj javnih poltiika?“Naučni skup „Antiliberalizam i ekonomija“, Centar za ekonomska istraživanja, Institut društvenih nauka, Beograd, str.131-137, ISBN 978-86-7093-152-7, COBISS.SR-ID 207396108 https://idn.org.rs/biblioteka/(Anti)liberalizam.pdf

Ivanović Petar (2014), "Izazovi crnogorske poljoprivrede na putu ka EU"uvodno izlaganje na međunarodnoj konferenciji "Izazovi crnogorske poljoprivrede na putu ka EU";

Ivanović Petar; Radević Dragana (2015), „Rast stanovništva, globalizacija i proizvodnja hrane“, Naučni skup „Globalizacija i kultura“, Centar za ekonomska istraživanja, Institut društvenih nauka, Beograd, str.161-167, ISBN 978-86-7093-157-2 https://www.idn.org.rs/biblioteka/Ekonomisti2015.pdf

Ivanović Petar (2015), "Nova zanimanja u poljoprivredi", izlaganje na Miločerskom razvojnom forumu (MRF), septembar 2015;

Ivanović Petar (2015), "Strategiji razvoja poljoprivrede do 2020. godine", uvodno izlaganje u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti (CANU), Podgorica decembar 2015. godine;

Ivanović Petar; Radević Dragana; Tinaj Sandra (2016), „Migrations and EU – Economic Perspective“Naučni skup „Seobe i razvoj“, Centar za ekonomska istraživanja, Institut društvenih nauka, Beograd, str.100-107, ISBN 978-86-7093-164-0, COBISS.SR-ID 223311116 https://www.idn.org.rs/biblioteka/Seobe%20i%20razvoj.pdf

Ivanović Petar (2016), "A Time for Change in Europe", izlaganje međunarodnoj konferenciji Free Market Road Show 2016, UDG, Podgorica 08. april 2016. godine;

Ivanović Petar; Radević Dragana; Tinaj Sandra (2018), „Preduzetništvo, renta i rentijerstvo“Naučni skup „Preduzetništvo vs. rentijerstvo“, Centar za ekonomska istraživanja, Institut društvenih nauka, Beograd, str.129-142, ISBN 978-86-7093-201-2, COBISS.SR-ID 263976204 https://www.idn.org.rs/biblioteka/Preduzetnistvo_vs_rentijerstvo.pdf

dr Petar Ivanović
Kontakt podaci