Predavači

Saradnik
mr Milutin Pavićević

Milutin Pavićević je zvanje diplomiranog matematičara stekao je na smjeru računarskih nauka Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici. Magistrirao je na Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije na UDG, gdje trenutno pohađa doktorske studije.

Ima više od 20 godina iskustva u dizajnu i proizvodnji softvera. Suosnivač je i kreativni direktor u agenciji Alicorn koja se bavi razvojem softvera i marketingom.  Izvršni direktor je u kompaniji Me-Net, najvećem crnogorskom web hosting provajderu.

Njegov naučni rad u oblasti vještačke inteligencije primarno je fokusiran na predviđanje vremenskih serija u kratkoročnoj trgovini na berzi električne energije. Suosnivač je startapa Zuno Games, koji plasira proizvode u oblasti obrazovnih i HR tehnologija, uključujući i primjenu velikih jezičkih modela vještačke inteligencije na ovom polju.

 

Pohađao je ljetnju školu primjene mašinskog učenja na finansijskim tržištima i procesiranju prirodnog jezika u Oksfordu (Oxford Machine Learning Summer School xFinance & NLP), u organizaciji AI For Global Goals. Član je Crnogorskog udruženja za vještačku inteligenciju (MAIA), NVO Digitalizuj.me, ISOC i drugih organizacija.

Osvajao je nagrade na brojnim takmičenjima u programiranju i inovacijama u zemlji i inostranstvu, uključujući i prvo mjesto na evropskom takmičenju u blockchain inovacijama Block.IS 2022. godine.

Publikacije:

Forecasting Day-Ahead Electricity Price with Artificial Neural Networks: a Comparison of Architectures
M. Pavicevic, T. Popovic, 2021
DOI: 10.1109/IDAACS53288.2021.9660955

Forecasting Day-Ahead Electricity Metrics with Artificial Neural Networks
M. Pavicevic, T. Popovic, 2022
DOI: 10.3390/s22031051

mr Milutin Pavićević
Predmeti
Kontakt podaci