Predavači

Saradnik
Sara Medojević

Sara Medojević je rođena 30. novembra 2000. godine u Beranama.

Osnovnu školu "Aleksa – Đilas Bećo"  u Mojkovcu je završila kao dobitnica diplome "Luča" 2015. godine. U periodu od 2013–2015. godine, takmičila se na Olimpijadi znanja iz matematike koje organizuje Prirodno-matematički fakultet na Univerzitetu Crne Gore, dok se na istom 2016. godine takmičila iz biologije. Srednju mješovitu školu "Vuksan Đukić"- smjer Gimnazija u Mojkovcu je završila kao dobitnica diplome  "Luča A“ 2019. godine.

Matematiku na Fakultetu primijenjene nauke je upisala 2020. godine na Univerzitetu Donja Gorica.

Na istom, još kao student sa prosječnom ocjenom 10.00, biva angažovana kao demonstrator na predmetu Biznis matematika. Na Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije je angažovana kao saradnik u nastavi od septembra 2021. godine do januara 2023. godine. Takođe, bila je angažovana i kao predavač Mentalne aritmetike u Malcu Genijalcu 2023. godine.

Učestvovala je na internacionalnim konferencijama koje održava Óbuda Univerzitet u Budimpešti. U decembru 2022. godine učestvovala je na International Mechatronical Student micro-Conference 2022 gdje se predstavila sa radom "Generating text using Markov chains applied to William Shakespeare’s poems". U junu 2023. godine učestvovala je na Symposium on Fuzzy-based Engineering Systems gdje se predstavila sa radom "Mathematical models of tumor growth" za koji je dobila nagradu i proglašena "The best presenter". U decembru 2023. godine učestvovala je na  International Mechatronical Student micro-Conference 2023 gdje se predstavila sa radom "Stochastic Models Of Intracellular Transport" za koji je takođe dobila nagradu.

U julu 2023. godine pohađala je ljetnju školu "Mathematics in Ljubljana 2023" na Fakultetu za matematiku i fiziku na Univerzitetu u Ljubljani.

Sara Medojević
Kontakt podaci
Učešće na konferencijama
 • International Mechatronical Student micro-Conference (IMSμC 2023)
 • 19. decembar 2023. / Hungary
 • Sara Medojević, Stochastic Models Of Intracellular Transport
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | passive transport, active transport, diffusion equation, random walk, Markov chains.
 • Napomena | Link : http://www.banki.hu/mei/IMSmC/2023/index.html
 • Symposium on Fuzzy-based Engineering Systems (SzaFARi 2023)
 • 6. jun 2023. / Hungary
 • Sara Medojević, Mathematical models of tumor growth
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | mathematical models, Gompertz model, kinetic model, tumor growth, radiation
 • Napomena | Link : http://www.banki.hu/mei/SzaFARi/2023/en/index.html
 • International Mechatronical Student micro-Conference (IMSμC 2022)
 • 13. decembar 2022. / Hungary
 • Sara Medojević, Generating text using Markov chains applied to William Shakespeare’s poems
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | Markov chains, transition matrix, text generator, frequency, probability
 • Napomena | Link : http://old.bgk.uni-obuda.hu/mei/IMSmC/2022/index.php