Twitter feed
Najnovija obavještenja

Svečane odbrane diplomskih radova studenata FMEFB i FIST
Opširnije: Svečane odbrane diplomskih radova studenata FMEFB i FIST

Svečane odbrane diplomskih radova studenata FMEFB i FIST biće održane u četvrtak i petak, 30. i 31. jula 2020..U prilogu obavještenja je moguće naći program svečanih odbrana, kao i proceduru odbrane diplomskog rada na navedenim fakultetima. Osim toga, dostavljena su i pravila odbrane diplomskog rada u skladu sa propisima IJZ-a.Srećno svim kandidatima i kandidatkinjama!

Prilika za studente - Online berza

Projekat OnLine berze plemenitih metala (investiciono zlato, platina, palladium, srebro ...), koji je rezultat zajedničkog ulaganja i privatnog partnerstva Crnogorske i Slovenačke firme, sa sjedištem u Ljubljani, se nalazi u završnoj fazi implementacije. Namjera osnivača je da uključe što više mladog kadra iz Crne Gore i da logistiku berze lociraju u Podgoricu.

Radi se o trgovini konkretnim polugama plemenitih metala, pohranjenim u Evropskim depoima, garantovanog porijekla i čistoće, proizvedenim u najboljim Evropskim topionicama.

Kadar za koji smatraju da im je potreban, je iz više oblasti neophodnih za funkcionisanje berze ovog tipa:
• Ekonomska struka:
o Testiranje trgovine preko postojećeg Web portala
o Davanje primjedbi i sugestija u vezi funkcionisanja postojećeg Web portala
o Podrška korisnicima u vidu savjeta za korištenje postojećeg Web portala
o Podrška korisnicima u vidi savjeta za konkretnu trgovinu na berzi
o Marketing aktivnosti u cilju povećanja broja korisnika i prometa berze
o ...
• Tehnička struka:
o Davanje primjedbi i sugestija na funkcionalnost Web portala
o Održavanje kompletnog postojećeg IT sistema
o Izrada mobilnih aplikacija za Android i IOS platforme
o Praćenje IT trendova i usaglašavanje platforme berze sa njima
o Monitoring funkcionisanja i Security elemenata sistema
o ...
• Druge struke za koje smatrate da mogu biti od koristi funkcionisanju berze

Zbog trenutne zdravstvene situacije, početak rada berze, je odložen od Marta mjeseca do daljnjeg, tako da se zainteresovani studenti mogu uključiti blagovremeno i aktivnije učestvovati u tehničkom i funkcionalnom dizajnu sistema. Po startovanju rada berze, mogućnosti izmjene sistema su ograničene.

Zainteresovani studenti mogu poslati mail na: fist@udg.edu.me

Javni poziv - Smart Milk
Opširnije: Javni poziv - Smart Milk

Fakultet za informacione sisteme i tehnologije Univerziteta Donja Gorica, u sklopu inovativnog projekta „SmartMilk“ (Ugovor br. 01-2625/6), finansiranog od strane Ministarstva nauke Crne Gore, ima potrebu za nabavkom senzorske, komunikacione i mjerne opreme.

U prilogu je Javni poziv sa svim informacijama.

Raspored polaganja ispita u popravnom i vanrednom roku

Objavljen je Raspored polaganja ispita u popravnom i vanrednom roku (ljetnji semestar studijske 2019/20. godine). Raspored možete naći u dijelu Download/Za studente.

Pravila pristupanja ispitu

Poštujući preporuke Instituta za javno zdravlje i trenutnu epidemiološku situaciju u zemlji, pravila pristupanja ispitu će biti promijenjena, dok će pravila polaganja ispita ostati ista.

Molimo studente i studentkinje da pažljivo pročitaju pravila pristupanja ispitu.
Arhiva obavještenja
VAŽNO OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI BRANE DIPLOMSKI RAD
Podsjećamo studente koji su Fakultet upisali 2016. godine ili kasnije, shodno članu 7, stav 3, Ugovora o studiranju, da bi diplomirao student mora da savlada Engleski jezik na višem srednjem nivou (B2 evropski standard), a drugi strani jezik na nižem srednjem nivou (A2).

Student koji je položio sve ispite predviđene nastavnim planom, može odabrati temu i pristupiti izradi diplomskog rada i ako nije ispunio uslov iz člana 7, stav 3 Ugovora o studiranju. Međutim, nakon odobrenja mentora, student može pristupiti odbrani diplomskog rada samo ukoliko je ispunio sve uslove za odbranu istog, uključujući uslov o znanju stranih jezika (detaljne informacije o pravilima prijavljivanja za diplomski rad studenti mogu naći na sajtu predmeta Diplomski rad).

Studenti koji brane diplomski rad u septembru, potrebno je da sertifikate o znanju jezika dostave Mariji Radunović do 10. septembra, i to radnim danima od 11-12 sati.
27
Avgust