Obavještenja

Osnovne studije
Raspored predavanja, kolokvijuma i završnih ispita u ljetnjem semestru studijske 2023/2024. godine

Postavljeni su raspored predavanja, kolokvijuma i završnih ispita u ljetnjem semestru studijske 2023/2024. godine.

Fajlove možete preuzeti u dijelu Download/Za studente.