Obavještenja

Master studije (dvogodišnje)
Druga rata školarine

Rok za uplatu druge rate školarine je do 10. januara 2024. za studente i studentkinje koji školarinu na RPS studijama plaćaju u ratama.