Obavještenja

Osnovne studije
Produžavanje roka za upis na Doktorske studije FIST

Produžen je rok za upis na doktorske studije "Informacione tehnologije" na FIST-u. U prilogu je tekst Konkursa sa produženim rokovima.