Obavještenja

Master studije
Predaja specijalističkih i master radova

Termin za predaju specijalističkih i magistarskih radova koji će biti branjeni u oktobru 2023. godine će biti 15, 18, 19. i 20. septembra 2023. godine od 12h do 14h u kancelariji Postdiplomskih studija (II sprat).

Rok za slanje saglasnosti mentora na finalnu verziju radova je do 7. septembra 2023. godine do 13h.

Podsjećamo sve studente koji predaju rad u ovom roku da osim mentoru finalne verzije radova proslijede ostalim članovima Komsije za ocjenu rada (Odluku NNV ste dobili putem mail-a sa adrese pe@udg.edu.me) kako bi i ostali članovi komisije prije slanja saglasnosti mentora na predaju rada dali svoje komentare na rad.

Pravilnikom kandidat/kinja treba da preda dva popunjena primjerka tzv. ŠV 80 obrasca koji se može kupiti u knjižarama, a nalazi se u prilogu ovog obavještenja.

Nekompletna dokumentacija neće biti prihvaćena.

Napomene:

1. Svi primjerci specijalističkih i magistarskih radova (5 primjeraka) koji se predaju moraju biti tvrdo koričeni. Tri primjerka su za članove Komisije za odbranu rada dok su preostala dva za biblioteke (UDG-a i Nacionalne biblioteke "Đurađ Crnojević".
2. Svi štampani specijalistički i magistarski radovi moraju sadržati podatke o specijalizantu/magistarantu (treća stranica rada) shodno Pravilniku o predaji specjalističkih i magistarskih radova po kome je prijavljen i pisan rad. Odluku NNV fakulteta o članovima Komisije studenti su dobili putem mail-a pe@udg.edu.me.
3. Svi kandidati koji predaju rad, osim mentorima imaju obavezu slanja svojih radova u toku pisanja na odobrenje i sugestije ostalim članovima Komisije za ocjenu rada koju su dobili putem mail-a pe@udg.edu.me.

Povezani fajlovi: