Obavještenja

Master studije (dvogodišnje)
Spisak prijavljenih studenata i termini polaganja ispita u drugom popravnom roku na RPS

Postavljen je dokument sa rasporedom i spiskom prijavljenih studenata i studentkinja za polaganje ispita na Renesansnim postdiplomskim studijama u drugom popravnom roku.
Ispitni rok će biti održan od 1. do 20. septembra 2023. godine.

Uslov da student/kinja pristupi polaganju ispita je da su izmirene sve finansijske obaveze prema Fakultetu i da se student/kinja prijavio za polaganje ispita u ovom roku shodno obavještenju objavljenom 24. jula 2023. godine.