Obavještenja

Master studije (dvogodišnje)
Rok za uplatu školarine

Rok za uplatu druge rate školarine za RPS je do 10. januara 2023. godine.