Obavještenja

Osnovne studije
Konkurs za upis na doktorske studije "Informacione tehnologije"

Objavljen je konkurs za upis nove generacije studenata na doktorske studije "Informacione tehnologije".
Sadržaj konkursa sa svim relevantnim informacijama možete naći u prilogu.