Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
Orjentaciona nastava za novoupisanu generaciju

Orjentaciona nastava za studentkinje i studente prve godine, biće održana u četvrtak i petak, 15. i 16. septembra. Studenti i studentkinje su, po fakultetima, podijeljeni u tri grupe.

U priloženom fajlu se nalazi raspored za grupu fakulteta kojoj pripada Fakultet za informacione sisteme i tehnologije.

Studentkinje i studenti su u obavezi da na orjentacionu nastavu donesu svesku A4 formata i olovku. Studentkinje i studenti koji ne budu imali svesku i olovku neće moći da prisustvuju predavanjima.

Povezani fajlovi: