Obavještenja

Osnovne studije
Spisak tema za diplomske radove

Postavljen je spisak tema za diplomske radove čija će odbrana biti u julu 2022. godine. Osim tema, u prilogu je moguće naći i Informator o proceduri prijave, pisanja i odbrane diplomskog rada na FMEFB-u.

VAŽNA NAPOMENA: Studenti koji u prethodnom roku nijesu uspjeli odbraniti diplomski rad, a pisanje rada nastavljaju na istu temu/sa istim mentorom, potrebno je da ponovo prođu kompletnu proceduru i ispoštuju sva pravila prijave, odbrane i pisanja diplomskog rada (prijava teme, slanje zahtjeva Službama, slanje eseja i sl), kako bi stekli pravo odbrane diplomskog rada u ovom roku. Podrazumijeva se, u proceduru prijave teme ne mogu ući bez prethodne saglasnosti mentora/ke.

Više informacija o rokovima, moguće je naći u opširnijoj verziji obavještenja.

Podsjećaju se studenti na izvod iz pravila:

 

"Studenti su dužni da se dogovore sa profesorima oko izbora tema i da nakon dogovora sa profesorom, odnosno dobijanja odobrenja od potencijalnog mentora pošalju e-mail sa informacijom o odobrenoj temi i uzetom diplomskom radu na adresu diplomski.fist@udg.edu.me najkasnije do:

  • 14. juna 2022. godine do 23:59:59h za studente - za studente koji diplomiraju u julu 2021. godine;
  • 17. avgusta 2022. godine do 23:59:59h za studente koji diplomiraju u septembru 2021. godine;
  • 03. februara 2023. godine do 23:59:59h za studente koji diplomiraju u februaru/martu 2023. godine.

U mailu je potrebno navesti ime i prezime studenta, broj indeksa, naziv teme i informaciju ko je mentor.

 

Prije samog slanja maila sa prijavom potrebno je da svaki kandidat (koji ima pravo da brani diplomski rad u tom terminu) kontaktira svog potencijalnog mentora i sa njim provjeri da li je tema slobodna za izradu. Komunikacija o dogovoru o temi ide isključivo između potencijanog mentora i kandidata. Mentori su dužni da u roku od 48h emailom pošalju odgovor kandidatu. Tek nakon dobijanja povratne informacije od mentora student može prijaviti svoju temu slanjem maila na gore definisani način. Prijave teme bez prethodne saglasnosti i odobrenja mentora neće biti validne, kao ni prijave koje ne sadrže sve neophodne podatke. Prijavljivanje se vrši isključivo slanjem sa studentskih @udg.edu.me adresa."

Povezani fajlovi: