Obavještenja

Osnovne studije
Pristupno predavanje dr Luka Filipović

Pristupno predavanje dr Luke Filipovića, koje se održava u okviru procedure za izbor u akademsko zvanje docenta na temu: "Algoritmi raspodjele opterećenja kod paralelnih aplikacija" održaće se u petak, 06.05.2022. godine sa početkom u 17:30 u sali S33.