Obavještenja

Konkurs za izbor u akademska zvanja

Objavljen je konkurs za izbor u akademska zvanja na Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije. Konkurs možete naći na web sajtu Fakulteta, dio: Download, sekcija: Konkursi.