Obavještenja

Predaja dokumenata za upis na postdiplomske studije

Prijem dokumenata za upis Postdiplomskih studija na Fakultetu za međunarodnu ekonomija finansije i biznis i Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije obaviće se u periodu od 15. 11. do 17. 11. 2021. godine u terminu od 15:30 – 17:30h.

Dokumenta koja je potrebno dostaviti prilikom upisa su:

 1. Uvjerenje o završenom fakultetu
 2. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte
 3. 2 ŠV obrasca (kupuju se u knjižarama);
 4. 2 fotografije (velicine "kao za pasos sto su nekada trebale" za studete koji prvi put uspisuju UDG)
 5. Dokaz o uplati školarine (krajnji rok za uplatu 1. rate je 15. novembra 2021. godine).

 

Prilikom predaje dokumenata svaki student potpisuje Ugovor sa fakultetom kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.

Studenti koji su prošle studijske godine 2020/21. upisali studije i studijske 2021/22. nastavljaju magistarske studije, nijesu u obavezi da potpisuju ugovor već samo da shodno obavještenju o rokovima uplate izmire školarinu.

 

ŠKOLARINA I NAČIN PLAĆANJA

Školarina za studijske programe postdiplomskih studija FMEFB-a i studijske programe postdiplomskih studija FIST-a iznosi 990 EUR po semestru, odnosno 1.980 EUR za studijsku godinu (a za studente magistarskih studija STATISTIKA - EMOS program 990 EUR po semestru, odnosno 1.980 EUR za studijsku godinu).

 

Školarinu je moguće platiti na dva načina:

 1. Plaćanjem iznosa za jednu godinu studija – 1.980,00€
 2. Plaćanjem u tri rate – po 660,00€

 

Studenti kojima je za plaćanje školarine potrebna profaktura od Fakulteta, šalju zahtjev za istom putem e-maila na adresu: finansije@udg.edu.me najkasnije do petka, 12. 11. 2021. do 13h.

 

BROJEVI ŽIRO RAČUNA:

 1. FAKULTETA ZA MEĐUNARODNU EKONOMIJU, FINANSIJE I BIZNIS, POSTDIPLOMSKE STUDIJE “PREDUZETNIČKA EKONOMIJA"
 • 510-17672-83 - Crnogorska komercijalna banka, AD Podgorica ili
 • 520-5124-29 - Hipotekarna banka, AD Podgorica
 1. FAKULTET ZA INFORMACIONE SISTEME I TEHNOLOGIJE, POSTDIPLOMSKE STUDIJE
 • 510-21679-90 - Crnogorska komercijalna banka, AD Podgorica ili
 • 520-5123-32 – Hipotekarna banka, AD Podgorica

 

ROK PLAĆANJA

 Prva rata 660€ do 15. 11. 2021.

 Druga rata 660€ do 10. 01. 2022.

 Treća rata 660€ do 10. 05. 2022.

 

Dokaz o plaćenoj školarini je uslov da biste mogli potpisati Ugovor o studiranju.

Ugovor o studiranju možete potpisati nakon što dostavite potrebna dokumenta i dokaz

 1. da ste uplatili školarinu za cijelu godinu studija – 1.980,00€.
 2. da ste uplatili školarinu za I ratu – 660,00€.

Dokaz se dostavlja prilikom potpisivanja Ugovora o studiranju i čini sastavni dio Vašeg dosijea.