Obavještenja

Osnovne studije
Spisak tema sa odbrane diplomskih radova u junu/julu 2021.

Postavljen je spisak tema za diplomske radove čija će odbrana biti u julu 2021. godine.Osim tema, u prilogu je moguće naći i Informator o proceduri prijave, pisanja i odbrane diplomskog rada na FMEFB-u.Više informacija o rokovima, moguće je naći u opširnijoj verziji obavještenja.

Podsjećaju se studenti na izvod iz pravila:

"Studenti su dužni da se dogovore sa profesorima oko izbora tema i da nakon dogovora sa profesorom, odnosno dobijanja odobrenja od potencijalnog mentora pošalju e-mail sa informacijom o odobrenoj temi i uzetom diplomskom radu na adresu diplomski.fist@udg.edu.me najkasnije do:

  • 22. juna 2020. godine do 23:59:59h - za studente koji diplomiraju u julu 2021. godine;
  • 10. avgusta 2021. godine za studente koji diplomiraju u septembru 2021. godine;
  • 27. januara 2022. godine za studente koji diplomiraju u februaru/martu 2022. godine

U mailu je potrebno navesti ime i prezime studenta, broj indeksa, naziv teme i informaciju ko je mentor.

Prije samog slanja maila sa prijavom potrebno je da svaki kandidat (koji ima pravo da brani diplomski rad u tom terminu) kontaktira svog potencijalnog mentora i sa njim provjeri da li je tema slobodna za izradu. Komunikacija o dogovoru o temi ide isključivo između potencijanog mentora i kandidata. Mentori su dužni da u roku od 48h emailom pošalju odgovor kandidatu. Tek nakon dobijanja povratne informacije od mentora student može prijaviti svoju temu slanjem maila na gore definisani način. Prijave teme bez prethodne saglasnosti i odobrenja mentora neće biti validne, kao ni prijave koje ne sadrže sve neophodne podatke. Prijavljivanje se vrši isključivo slanjem sa studentskih @udg.edu.me adresa."

Povezani fajlovi: