Obavještenja

blog-img
Važne informacije za ljetnji semestar

U široj verziji ove vijesti možete naći važne informacije koje se odnose na nastavu u ljetnjem semestru.

Prije svega, podsjećamo Vas na značaj poštovanja epidemioloških mjera. Pregled mjera za suzibjanje širenja virusa COVID-19 možete naći ovdje.

 

Nastava na predmetu Statistika i ekonometrija će početi 9. marta. Potrebno je da studenti i studentkinje koji žele da prate ovaj predmet, pošalju mail na natalija.drekalovic@udg.edu.me.

 

Nastava na predmetima: Preduzetništvo i inovacije, Ekonomska psihologija i Kompjuterske mreže će biti izvođena isključivo online.

 

Takođe, skrećemo pažnju da je raspored polaganja kolokvijuma i završnih ispita neznatno izmijenjen (za predmet Međunarodni marketing), pa Vas molimo da preuzmete novu verziju. Takođe, izmijenjen je raspored za online sedmicu (termin za PZK).