Obavještenja

Odbrana magistarskog rada

U utorak, 22. decembra 2020. godine sa početkom u 15:00 časova održaće se odbrana magistarskog rada “Implementacija standarda ISO/IEC 27001:2013 u organizaciji” kandidata, studenta postdiplomskih studija FIST-a, smjer Menadžment informacionim sistemima Stefana Jančića, broj dosije-a 15/002mmis.

Odbrana će se održati u amfiteatru AP (prizemlje) pred Komisijom u sastavu:

  1. prof. dr Ramo Šendelj, Fakultet za informacione sisteme i tehnologije  UDG, Predsjednik Komisije
  2. doc. dr Marko Simeunović, Fakultet za informacione sisteme i tehnologije, UDG, mentor, član;
  3. mr Rajko Sekulović, Fakultet za informacione sisteme i tehnologije, UDG, komentor, član Komisije.