Obavještenja

Rok za prijavu ispita

Rok za prijavu ispita za sve smjerove specijalističkih i magistarskih studija na Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije (za ispite iz I i III semestra za 2 smjera: Zaštita podataka i bezbijednost informacionih sistema i Menadžment informacionih sistema) je otvoren od danas, petak, 20.11.2020. godine i trajaće do nedelje 29.11.2020. godine.

Procedura prijave ispita je sljedeća:

1. Kada se otvori prijava ispita student može ući u servis Moje prijave ispita u kome će naći listu sa ispitima za I semestar (specijalističke), odnosno III semestar (magistarske).
Ispiti se prijavljuju štrikiranjem u kvadrat svakog ispita.
Max broj kredita koji student može prijaviti po semestru je 32ECTS.
2. Nakon što student štrikiranjem prijavi ispite, sistem će sam sabrati ECTS kredite i prikazati na ekranu šemu sa ispitima koje je student prijavio. Nakon toga je prijava ispita završena.
Ukoliko student ima problema sa prijavom ispita u toku trajanja iste potrebno je da pošalje mail na natalija.drekalovic@udg.edu.me kako bi bio problem otklonjen u toku same prijave ispita ili najkasnije 24h od isteka prijave.
Ukoliko student ne prijavi ispite u datom terminu (20.11.2020. do 29.11.2020) za naknadnu prijavu ispita plaća se nadoknada u iznosu od 30 eura.