Obavještenja

Razgovor sa Rukovodiocem studija

Sastanak svih zainteresovanih kandidata koji <b>prvi put </b>upisuju postdiplomske studije studijske 2020/21. godine sa Rukovodiocem studija prof. dr Veselinom Vukotićem će biti održan u <b>ponedeljak, 12. oktobra 2020. u 17 časova u amfiteatru A2,</b> a ne 7. oktobra kako je bilo najavljeno.

Zainteresovani studenti koji nijesu poslali prijavni formular mogu to učiniti do <b>10. oktobra 2020. godine</b> slanjem na mail &raquo; pe@udg.edu.me.

Studenti koji su prošle studijske godine upisali studije a nastavljaju ove godine master studije nijesu u obavezi da dolaze na ovaj sastanak.