Predmeti

FIST3WD
Web dizajn

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4P+2V
Modul: Softversko inženjerstvo
Milioni web dizajnera širom svijeta su danas u mogućnosti da ponude znanja koja su potrebna svakoj kompaniji. Termini kao što su HTML, CSS, JavaScript, PHP, JSP, FTP, Ajax i slični, postali su uobičajeni i veoma se koriste. Ipak, u susretu sa ljudima iz prakse, nije neobično čuti i ovo: „Zaista moram da naučim sve ovo, a toliko želim da napravim samo jedan web-sajt?“ Pa, možda i ne. Mnogi web-developeri se mogu pohvaliti poznavanjem svih pomenutih tehnika, ali se većina njih usko specijalizovala samo za pojedine (pravilno izabrane), dok ostale poznaju na bazičnom nivou, sa namjerom da ih usavrše, kada se pokaže mogućnost za praktičnu primjenu. To jeste ispravan pristup.
Stoga, na ovom predmetu fokus će biti postavljen na HTML (HyperText MarkUp Language), CSS (Cascading Style Sheet), i JavaScript, tehnike koje spadaju u tkz. “ front-end development“ nivo web dizajna, a sve one grade dobru osnovu za kasniji razvoj i učenje Internet programiranja i tehnika poput PHP-a, .NET-a, ColdFusion-a i sl.

Drugi zadatak ovog predmeta je da odgovori na pitanje kao zapravo Web radi, odnosno da pomogne razumijevanju pozadinskih tehnika i procesa koji su potrebni za funkcionisanje svakog web sajta, te da ponudi dobre praktične savjete i smjernice koje oblasti u web dizajnu je korisno dodatno usavršiti.

Časovi vježbi će gotovo u cjelosti biti praktičnog karaktera, a sva teorijska znanja biće upotpunjena određenim trikovima, vježbama i primjerima iz kodiranja. Tako će, nakon završenih predavanja i položenog ispita, svaki student moći samostalno da kreira sopstveni web-sajt, da isti postavi na Internet i, po potrebi, održava.

Angažovani predavači: