Predmeti

FIST2MMS
Matematičko modelovanje i simulacije

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+2V
Modul: Softversko inženjerstvo

-

Angažovani predavači: