Predmeti

FIST2PRALG
Programiranje i algoritmi

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+1V
Modul: Softversko inženjerstvo

-

Angažovani predavači: