Predmeti

FIST3KM
Kompjuterske mreže

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2P + 0V
Modul: Softversko inženjerstvo

Angažovani predavači: