Predmeti

FIST1PR
Preduzetništvo i inovacije

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P + 2V
Modul: Softversko inženjerstvo
Kako reagovati na promjene? Kako prilagođavati okolnosti sebi a ne samo se prilagođavati promjenama? Biznis ideja: nastanak, njegovanje, prezentacija i realizacija. Zašto više ne postoje klasični menadžment, već je to sve više preduzetnički menadžment.
Laboratorija: Izrada biznis plana!

Angažovani predavači: