Predmeti

FIST1MIKRO1
Mikroekonomija I

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4P+2V
Modul: Softversko inženjerstvo

Ekonomija je nauka o rijetkostima. Ona objašnjava kako ljudi raspoređuju svoje ograničene resurse (zemlja,kapital,rad) među mnogobrojnim potrebama. Na ovom predmetu, studenti će biti upoznati sa mikroekonomijom i izučavati kako se donose individualne odluke u okviru domaćinstava, kao i kako se donose odluke na tržištu. Studenti će izučavati ponašanje firmi na kako konkurentnom, tako i raznim vidovima nekonkurentnog tržišta, i u kratkom i u dugom roku. Šire definisano, oblasti koje će biti obrađene su: Teorija ponašanja potrošača, Teorija o ponašanju firmi i Funkcionisanje sistema cijena. Naročito ćemo izučavati ulogu cijena u određivanju potrošnje,proizvodnje i raspodjele dohotka; slabosti i prednosti različitih tržišnih struktura; uticaj intervncija vlade na ponašanje potrošača i proizvođača.

Ukratko, cilj predmeta je da pomogne studentima da shvate kako se formiraju cijene i količine na određenom tržištu, kao i da savladaju osnovnu terminologiju i analitička sredstva iz oblasti mikroekonomije i steknu dovoljno znanja i intuicije da diskutuju osnovne ekonomske probleme. Ovo su neki tipovi pitanja na koja bi studenti trebalo da budu sposobni da odgovore poslije odslušane nastave na ovom predmetu:

- Zašto su dijamanti skuplji od paradajza?
- Zašto je vino jeftinije u Francuskoj nego u SAD-u?
- Zašto su kišobrani skuplji kada je dan kišan nego kada je sunčan?

Angažovani predavači: