Predavači

Saradnik
mr Davor Ćorić

Davor Ćorić je rođen u Mojkovcu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Završio je studije elektrotehnike (smjer elektronika) i međunarodne ekonomije, finansija i menadžmenta. Na istim studijskim programima je magistrirao i to iz oblasti projektovanja informacionih sistema i upravljanja projektima. Doktorirao računarske nauke u oblasti algoritamskog modelovanja BIM tehnologija. Od osnivanja je angažovan na Univerzitetu Donja Gorica kao saradnik na informatičkoj grupi predmeta.

U periodu od 2010-2014. godine obavljao funkciju Izvrnog direktora Udruženja inženjera konsultanata Crne Gore- FIDIC sekretarijata za Crnu Goru.

U periodu od 2012-2016. godine je bio član Savjeta za visoko obrazovanje Crne Gore.

Osnivač je i suvlasnik više privatnih firmi koje se bave razvojem i implemenatcijom savremenih tehnoloških dostignuća u realnoj privredi i to: Optimus Consulting, Agrocorp, Montenegro spirit, Agro logistika, Smart irrigation.

Predsjednik je upravnog odbora Udruženja za upravljanje projektima- PMI Crna Gora.

Učestvovao kao sardnik na većem broju naučno istraživačkih projekata i razvoju inovativnih proizvoda.

www.dcoric.me

mr Davor Ćorić
Predmeti
Kontakt podaci
Učešće na konferencijama
  • Enternova
  • 15. septembar 2019. / Hrvatska
  • System for monitoring water quality
  • Rad u konferencijskom biltenu
  • Kategorija | K6
  • Ključne riječi | Iot, monitoring, quality