Predavači

Saradnik
Ivana Konatar

Ivana Konatar rođena je u Podgorici, gdje je i završila osnovnu školu „Štampar Makarije“ i Gimnaziju „Slobodan Škerović“. Godine 2017. je upisala osnovne studije na smjeru Matematika, Fakulteta primijenjene nauke, Univerziteta Donja Gorica.

Od oktobra 2020. angažovana kao saradnica u nastavi na predmetu Biznis matematika (Fakultet za informacione sisteme i tehnologije, Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis,  smjer: Preduzetništvo, menadžment i biznis).

 

Objavljeni radovi:

Image not available
Kontakt podaci