Obavještenja

Master studije (dvogodišnje)
Raspisan konkurs za upis nove generacije studenata na postdiplomske studije

Raspisan je konkurs za upis nove generacije studenata na Postdiplomske studije Fakulteta za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis i Fakulteta za informacione sisteme i tehnologije.

Sadržaj konkursa i prijavni formular možete naći u prilogu ovog obavještenja. Popunjen prijavni formular šaljete na adresu pe@udg.edu.me najkasnije do 7. oktobra 2022. godine.