Obavještenja

Dodjela Diploma

Molimo sve studente i studentkinje koji su u toku prethodne studijske godine diplomirali, specijalizirali, magistrirali ili doktorirali, da pročitaju širu verziju ove vijesti, bez obzira na to da li žele da prime diplomu 11. novembra, ili naknadno da je preuzmu.

Zbog epidemiološke situacije u zemlji, ove godine neće biti održana svečana dodjela diploma. Studenti i studentkinje koji su u toku prethodne studijske godine diplomirali, specijalizirali, magistrirali ili doktorirali primiće diplome bez prisustva gostiju, uz poštovanje mjera IJZ. Detaljan plan dodjele biće objavljen neposredno prije dodjele, shodno epidemiološkoj situaciji i vremenskim uslovima.

 

Rok za prijavljivanje za prisustvo dodjeli diploma koja će biti održana 11.11.2021, je do ponedjeljka, 1. novembra do 14 sati. Studenti i studentkinje se prijavljuju slanjem maila na dodjela.diploma@udg.edu.me. Prilikom slanja maila, potrebno je navesti fakultet i stečeno zvanje (završeni nivo studija).

 

U priloženom fajlu možete naći spisak studenata i studentkinja koji su diplomirali, specijalizirali, magistrirali ili doktorirali u toku prethodne studijske godine. Molimo Vas da ukoliko se Vaše ime ne nalazi na spisku, a stekli ste zvanje u protekloj studijskoj godini, ili ako postoji greška u podacima, da pošaljete mail na dodjela.diploma@udg.edu.me, najkasnije do petka, 29. oktobra.  Na spisak će naknadno biti dodati studenti i studentkinje koji će diplomirati/specijalizirati/magistrirati u toku naredne sedmice.

 

Napominjemo da se datum diplomiranja u ovoj tabeli odnosi na datum kada je ocjena unijeta u sistem, pa to nije potrebno prijavljivati kao grešku.

 

Studenti plaćaju 20 eura na žiro račun Fakulteta, po osnovu preuzimanja diplome. Studenti koji ne uplate naznačeni iznos neće biti u mogućnosti da prisustvuju dodjeli. Naznačeni iznos uplaćuju svi studenti za preuzimanje diplome, bez obzira na to da li učestvuju na ceremoniji dodjele ili ne.

 

Univerzitet Donja Gorica je uspostavio tradiciju poklanjanja knjiga Biblioteci prilikom diplomiranja. Pozivaju se svi studenti da Biblioteci UDG poklone knjigu po svom izboru, koja će biti i zavedena kao poklon određenog studenta na dan Univerziteta. Knjige se predaju u Biblioteci, svakog radnog dana od 09 do 17h od 01.11 do 11.11 2021. godine.

Povezani fajlovi: