Obavještenja

Konkurs za upis nove generacije studenata na postdiplomske studije

Raspisan je konkurs za upis nove generacije studenata na Postdiplomske studije Fakulteta za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis i Fakulteta za informacione sisteme i tehnologije.

Takođe raspisan je konkurs za upis nove generacije studenata na međunarodne dvogodišnje magistarske studije Statistika - EMOS program, akreditovane od strane EUROSTAT-a.

Sadržaj konkursa, prijavni formular možete naći u prilogu ovog obavještenja. Popunjen prijavni formular šaljete na adresu pe@udg.edu.me do 15. oktobra 2021. godine.